Het Offer Aan De Voetbal Goden

Door Kain_niaK op zaterdag 5 juli 2014 22:05 - Reacties (3)
Categorie: Koning Voetbal, Views: 2.996

Er hing een koele stilte.

Het enige wat de gelovigen konden zien was het zonlicht dat door de opening van de spelonk naar binnen scheen. Je voelde de spanning, het kon nu elk moment gaan beginnen.

Plots werd er een schaduw geworpen en een lange kerel verscheen voor de opening. Hij droeg een typisch gewaad uit de tijd van de druïdes alleen was het niet wit maar fel oranje. Terwijl de man zich bukte om de grot binnen te gaan zorgde het zonlicht voor een soort oranjegeel corona. Ergens diep in de massa realiseerde zich een gelovige dat dit een voorteken was. De toekomstige kroon van de Leeuw van Oranje.

Ze waren met zo'n 300 van heinde en verre afgezakt naar een geheime locatie. Wat in eerste instantie leek op een krappe spelonk was in werkelijkheid een vrij grote grot.
Allemaal droegen ze Oranjegewaden met puntmutsen op, want dit was niet voor niets .... een geheim genootschap.

Toen de hogepriester langzaam langs een uitgehakte trap naar beneden liep hieven de gelovigen het zestiende couplet van het Wielhelmus aan. In Gregoriaanse stijl zoals alleen mannen dat kunnen zingen, met diepe basstemmen . Door de weerkaatsing van de klanken op de rotswanden ontstond er een magisch moment.

De hogepriester nam de laatste trede en stond stil op penalty afstand voor zijn gelovigen. Toen de hogepriester gebaarde dat hij het woord ging nemen verstomde het gezang. Toen ook de laatste echo was gestorven sprak de hogepriester:

Ik ben de hoogste priester in de orde van de Vrijtrappers, de enige overlevende van de bloedlijn van EKA

Wij zijn hier vandaag bijeen gekomen om de Voetbalgoden gunstig te stemmen met onze offers, zoals onze voorvaderen dat al 109 jaar doen voor elke belangrijke wedstrijd van het Nederlands elftal.

Wie zijn vaderland lief heeft volge mij!

"Vicit vim virtus ballus! klonk het uit de kelen van een man of 400.

De hele groep draaide zich langzaam om terwijl de hogepriester richting een centrale plek in de grot liep.

Daar stond hun pronkstuk, de vier doelpalen die gebruik waren in de finale van het Europese kampioenschap van '88. Het zilveren kalf, zo werd er naar verwezen door het geheime genootschap van de Vrijtrappers. Maar het uiteindelijk doel was toch goud, het winnen van het wereldkampioenschap.

Midden tussen de vier palen stond de originele cup. Die hadden ze verwisseld met een replica, een zogenaamde wisselbeker, in 2001 toen broeder Theo voor de nodige afleiding zorgde.

In de cup zelf lagen de belangrijkste relikwieën van het genootschap.

De hogepriester nam opnieuw het woord:

"Mannenbroeders! Vandaag speelt Nederland de 48ste wedstrijd op het Wereldkampioenschap voetbal".

Uit de groep van de gelovigen kwam een stem

"Toon ons de pronk stukken!"

"Geduld broeder Lando! Laat ons vol met rust en vertrouwen zijn, en laat deze rust neerdalen over alle veldleeuwen van Oranje

"Aer fer arena est!"


"Broeder Jan, heb jij je opdracht tot een goed einde gebracht?"

Broeder Jan stapte naar voren:

"Broeders, ook dit jaar hebben wij binnen het team iemand weten te bekeren. En voorwaar voorwaar ik zeg het allen; er zal gesnoven worden!"

Een gelovige die linksback in de groep staat en blijkbaar nog maar net was ingewijd weide zich tot een andere broeder die naast hem stond en vroeg: "wat bedoelt hij daar mee?"

"Oh, één van onze meest krachtige reliquiae"
"reliquiae?"
"Da's latijn"
"oh"
"Eén van onze meest krachtige relieken, de onderbroek die Cruiff, balbezit en overwicht zij met hem, in '74 aanhad tegen Argentinië"
"4 - 0 toch?"
"zeg, wil jij een dreun of zo?"

Stilte!

Op dat moment vloog er opnieuw een schaduw door de grot. Het hoofd van een bezweten vrouw verscheen in de opening. Alle broeders draaide zich om

ZEG ZIJN JULLIE GEK GEWORDEN OF ZO, DE WEDSTRIJD IS AL 5 MINUTEN BEZIG!

noot van schrijver: UTC -7 en UTC -8, ik zou het niet door elkaar mogen halen ... verdorie. Word vervolgd als we winnen. Als we niet winnen laat ik ze allemaal een marteldood sterven.